Handleiding Modelovereenkomst.nl

Bestelhandleiding

Naast de mogelijkheid tot het aanschaffen van losse documenten kunt u ook toegang krijgen tot de database of een deel daarvan door middel van aanschaf van een abonnement of toolbox. Na bestelling (zie de knop Documenten, linksboven naast het logo) kunt u alle gegevens doorgeven inclusief gebruikersnaam (uw mailadres) en een wachtwoord.

Afhankelijk van het door u gekozen abonnement, heeft u dan gedurende een bepaalde periode toegang tot het systeem en kunt de database (deels) als ware het uw eigen verzameling juridische documenten gebruiken. Het abonnement is in beginsel 3 maanden geldig en is persoonlijk. Het wordt niet automatisch verlengd. Zie voor meer informatie de knop tarieven.

Aanmeldprocedure

Zodra u een bestelling voor een abonnement, één of enkele categorieën of toolboxen aan Modelovereenkomst.nl heeft gedaan en heeft betaald via iDEAL ontvangt u een factuur en worden de bestelde produkten vrijwel direct automatisch voor u vrijgesteld. Hierover krijgt u bericht per e-mail.

Zodra de vrijstelling is gerealiseerd, kunt u, afhankelijk van welk abonnementsvorm u heeft gekozen, de betreffende documenten downloaden. Het betreft documenten die in MS-Word® van Microsoft Corporation® zijn opgesteld. U kunt de documenten het beste op uw computer opslaan (kies, afhankelijk van de taalinstellingen van uw computer de optie 'save' of 'opslaan', om bij het downloaden het document op uw computer op te slaan). Hierna kunt u het document met bijvoorbeeld MS-Word® openen en bewerken.

Beschrijving procedure van downloaden

Indien u een abonnement heeft gesloten, gaat het downloaden als volgt:

Stap 1
U logt in via de rode knop 'login'. Hierbij geeft u uw gebruikersnaam (uwnaam@uwbedrijf.nl) in, uw password en bevestigt u de gegevens door op 'Aanmelden' te klikken;

Stap 2
U selecteert nu het menu 'Documenten'. U zoekt de categorie van uw keuze op, en klikt een enkele keer op het 'gele' folder figuurtje aan de linkerzijde om de categorie 'open' te klappen.

Stap 3
Aan de rechterzijde van elke 'document-regel' staan het (bewegende) figuur van een diskette. Als u bij het document van uw keuze, op dit bewegende figuur klikt (linker muisknop), verschijnt een klein venster welke weergeeft dat binnen 2 seconden de download start. U kunt (indien dit niet het geval is) ook op de hier aanwezige link 'hier' klikken om deze download te starten.

Stap 4
U krijgt nu een venster te zien, waarin (afhankelijk van de versie van uw internet browser) staat: 'openen', opslaan', 'annuleren' of 'meer informatie'. Hier dient u op 'opslaan' te klikken om het document op te slaan op uw computer. Bij Internet Explorer 6 ziet u de voornoemde opties. Bij Internet Explorer 5.0 en 5.5 staan er de opties 'open' of 'save/opslaan' en een OK knop. Selecteer hier 'opslaan' en dan OK.

Indien dit niet lukt, dan zou er een mogelijke incorrecte instelling van uw internet browser kunnen bestaan. Neemt u dan contact op met Modelovereenkomst.

Voor alle duidelijkheid: Modelovereenkomst.nl is uitgebreid getest met Internet Explorer 5.0 en hoger, en zou ook prima moeten werken met Netscape Navigator/Communicator 6.0 en hoger.

Handleiding documenten

Voor abonnees is een algemene handleiding opgenomen waarin staat hoe moet worden omgegaan met de documenten van Modelovereenkomst.nl. Vanuit hun jarenlange ervaring met het werken met modellen en het opstellen van overeenkomsten geven de makers van de site een aantal praktische tips hoe u zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk kunt om gaan met modelovereenkomsten. Immers, iedere situatie is anders en het onzorgvuldig gebruik van een modelovereenkomst brengt grote risico's met zich mee.

Zodra u op Modelovereenkomst.nl inlogt (nadat u een bestelling heeft geplaatst), heeft u toegang tot deze extra informatie.

Om voorbeeld documenten te bekijken, kunt u op de knop rechtsboven in het menu klikken.