Disclaimer

De voorbeelden en modellen die u op Modelovereenkomst.nl aantreft zijn met zorg verzameld, samengesteld, beoordeeld en aangepast. Het is echter van groot belang dat u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig verifieert, zeker in relatie tot de situatie waarvoor u deze nodig hebt. De in het systeem opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor juristen en/of andere deskundigen die ervaring hebben op het gebied van het internationale en Nederlandse bedrijfsrecht; basiskennis is dus noodzakelijk. Modelovereenkomst.nl sluit alle aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar in de database opgenomen en via de website gepresenteerde documenten en informatie uit. Modelovereenkomst.nl sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele links naar websites van derden.