Informatiepagina Modelovereenkomst


Akte Vestiging Hypotheek en Pandrecht


De hypotheekakte is het officiŽle contract behorende bij een hypotheek en opgesteld door een notaris. Bij een hypotheekakte komt het er op neer dat de hypotheekgever een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (vaak een bank of verzekeringsmaatschappij) in ruil voor het krijgen van een geldlening om het onderpand te kopen. Volgens de wet dient een hypotheekakte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd. Bij de notaris wordt de hypotheekakte door beide partijen ondertekend, waarbij de geldschieter meestal via een volmacht zal tekenen. Het pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementsituaties. Men kent twee soorten pandrecht. Dit zijn het stil pand en het vuistpand. Stil pand betekent slechts dat een akte wordt opgemaakt waarmee de verpanding rond is. Deze akte kan notarieel of onderhands zijn. Het pandrecht gevestigd bij onderhandse akte moet wel worden geregistreerd. Bij vestiging van een vuistpand wordt de zaak in de macht van de pandhouder gebracht. Dit zorgt niet alleen dat het pandrecht naar buiten toe kenbaar wordt, maar versterkt de voorrang van het pandrecht. Pandrecht wijkt slechts voor een zeer beperkt aantal voorrechten (bijvoorbeeld dat voor kosten tot behoud van het goed) en in sommige gevallen voor dat van de fiscus. De pandhouder mag overgaan tot parate executie los van eventuele voorrechten of later gevestigde pandrechten, en in faillissement mag hij het goed uit de boedel halen en verkopen. De pandhouder kan zijn recht uitoefenen alsof er geen sprake is van faillissement, hij heeft een separatistpositie.

Aantal pagina's:    7   Prijs:    17.50
Aantal woorden:    1804   Taal:    nl