Informatiepagina Modelovereenkomst


Aansprakelijkheidstelling


Het kan zijn dat u schade lijdt omdat uw wederpartij niet doet wat was afgesproken. De aansprakelijkheid van de schuldenaar voor de schade die ontstaan is door het niet nakomen van de overeenkomst wordt contractuele aansprakelijkheid genoemd. Door middel van het voorbeeld kunt u de schuldenaar in gebreke stellen en aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft of gaat lijden.

Aantal pagina's:    1   Prijs:    10.00
Aantal woorden:    130   Taal:    nl