Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie vd


Vennootschapsrecht


Het vennootschapsrecht omvat de gehele regeling van de rechtsvorm van de onderneming en alle formele eisen waaraan de vennootschap moet voldoen. In deze categorie, die we zouden willen bestempelen als een bijna onbegrensde groeicategorie, zijn allerlei voorbeelden van documenten opgenomen die nuttig zijn bij het besturen en administreren van een vennootschap. De categorie bevat o.a. voorbeelden van notulen van de aandeelhoudersvergadering en board meetings, volmachten en inbrengverklaringen. Het geeft de directiesecretaris en bedrijfsjurist een direct toegankelijk hulpmiddel bij het opstellen van de eigen documenten.

Aantal documenten: 56