Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie sc


Samenwerkingsovereenkomsten


Samenwerkingsovereenkomsten worden vaak overeengekomen in de voorfase van een samenwerkingstraject, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een gezamenlijk uit te brengen offerte of een samen in de markt te zetten nieuw produkt. Er bestaan allerlei soorten en door middel van de vele voorbeelden kan een eigen variant worden geconstrueerd. Van groot belang is de beschrijving van de samenwerking: wie de leiding heeft, onderlinge aansprakelijkheden en dergelijke. Tevens is van belang dat er een goede back-to-back regeling is ingeval een van de partijen tot penvoerder wordt benoemd en de onderhandelingen met de eindklant moet voeren, bijvoorbeeld in het kader van een gezamenlijk uit te brengen offerte.

Aantal documenten: 48