Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie pm


Programmatuur Overeenkomsten


Deze sectie omvat voorbeeld-contracten met betrekking tot de ontwikkeling en distributie van software. U kunt deze gebruiken als template of als checklist. Groot verschil bestaat tussen in- en verkoop overeenkomsten, met name op de gebieden van aansprakelijkheid en garantie. U kunt het beste een aantal documenten onderling vergelijken. Belangrijk bij programmatuurovereenkomsten, naast aansprakelijkheden zijn de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Onderscheid kan worden gemaakt naar soorten van programmatuurovereenkomsten (er zijn echter vele varianten, zie de in Modelovereenkomst.nl opgenomen documenten). In grote lijnen kan onderscheid worden gemaakt naar standaardsoftware en maatwerksoftware. Voor standaardsoftware wordt meestal een licentieovereenkomst gesloten. Een ander woord voor licentie is gebruiksrecht. Om enerzijds gebruik te kunnen maken van de eenvoudige manier van verspreiden en anderzijds toch opbrengsten te krijgen voor het ontwikkelde software product, wordt in de IT-industrie gebruik gemaakt van licentierechten. Bij verstrekking van de software wordt een gebruikrecht verstrekt om het pakket te gebruiken voor nader omschreven toepassing. Het kan een beperkte licentie betreffen (voor bijvoorbeeld 10 gebruikers) of een algemene licentie (een site-licentie). Kenmerk is dat de eigendom ligt bij de verstrekker/maker, welke onder nader te noemen voorwaarden (de licentievoorwaarden) anderen in de gelegenheid stelt gebruik te maken van het product. Bij standaardprogrammatuur wordt alleen de objectcode verstrekt en wordt de source achtergehouden door de eigenaar. Bij maatwerkprogrammatuur komt het vaker voor dat de broncode wordt verstrekt en de intellectuele eigendom overgaat naar de klant. De leverancier produceert dan een specifiek op de klant toegesneden software pakket. In veel gevallen zal dit op een vaste prijs basis gebeuren.

Aantal documenten: 34