Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie pd


Pre-contractuele fase


Deze sectie bevat een aantal documenten als een ITT (Invitation to Tender), een RFP (Request for Proposal) en een RFI (request for Information). Hoe duidelijker en gestructureerder deze documenten zijn, hoe hoger de kwaliteit van de daarop gebaseerde offertes zal zijn. Deze stukken kunnen en worden ingepast in een Openbare Aanbestedingsprocedure. Bij een typische aanbestedingsprocedure bestaat het Bestek uit een formeel deel, een deel waarin de specificaties helder worden gemaakt, een conformiteitenlijst en de modelcontracten.

Aantal documenten: 10