Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie of


Onderhoudsovereenkomsten


In het kader van deze sectie wordt onder onderhoudsovereenkomst verstaan overeenkosmten die betrekking hebben op software en hardware, danwel een combinatie daarvan. Met betrekking tot software zijn diverse varianten denkbaar, zoals een complete onderhoudsovereenkomst of een combinatie van een overeenkomst, een bijpassende Service Level Agreement (SLA) en algemene onderhoudsvoorwaarden. In de meeste gevallen volgt de onderhoudsovereenkomst op een leverings- of licentieovereenkomst en loopt in het begin parallel aan de garantieverplichtingen uit die overeenkomst.

Aantal documenten: 23