Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie ke


Koopovereenkomsten


De meest voor de hand liggende variant van overeenkomsten is de koopovereenkomst. De ene partij heeft iets wat de andere partij, in ruil voor betaling, graag wil hebben. Toch moet het belang van de juiste overeenkomst voor het juiste product niet worden onderschat. Er bestaan veel verschillen tussen de koop van eenvoudige serie producten en de koop van een complex stuk hardware. Van belang in iedere overeenkomst zijn de specificaties van het aan te schaffen item dan wel de aan te schaffen items. Deze dienen in de overeenkomst zelf danwel in een document dat van de overeenkomst deel uitmaakt te worden opgenomen (in een bijlage of de offerte). Aan de hand van de specificatie kan de acceptatie plaatsvinden. In deze categorie treft u een diversiteit aan van allerhande koopovereenkomsten.

Aantal documenten: 25