Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie je


Joint Venture Agreements


De veranderende markt, waarin (inkopende) organisaties in rap tempo professionaliseren, privatiseren, fuseren of door richtlijnen gedwongen worden conform procedures openbaar in te kopen, kan het noodzakelijk zijn dat andere vormen van marktbenadering noodzakelijk zijn. Grote of kleine organisaties kunnen tot de conclusie komen dat een gezamenlijke aanpak succesvoller kan zijn doordat meer producten en diensten kunnen worden aangeboden zonder dat grote investeringen nodig zijn. Door intensieve samenwerking met andere partijen of zelfs met directe concurrenten kan schaalvergroting worden bereikt. Hierdoor wordt de kritische massa vergroot om zodoende een nieuwe markt aan te boren, een grote klant te kunnen bedienen etc. Samenwerking kan plaatsvinden op contractuele basis (teaming/consortium of samenwerkingsovereenkomsten) of zelfs door volledig samengaan of door het opzetten van een nieuwe organisatie. Al deze varianten kunnen in beginsel worden gevat als een joint venture. In de categorie treft u voorbeelden aan van joint venture contracten, checklists en dergelijke.

Aantal documenten: 31