Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie il


Internet Overeenkomsten


De opmars van internet in de het zakelijke leven heeft tot gevolg dat een nieuwe impuls is gegeven aan het recht. Nieuwe zaken en verschijningsvormen moesten met het oude en vertrouwde instrumentarium worden beoordeeld en geregeld. Hoewel je kunt zeggen dat een aantal zaken extra aandacht behoeft (dataverkeer, privacy, copyright, e-commerce, electronische handtekeningen, verbintenissenrecht) hebben de oude instrumenten goed stand gehouden. De meeste zaken worden redelijk tot goed gedekt. Niettemin is het aantal nieuwe diensten dat ontstaat ontstellend hard gegroeid en moeten de oude contracten en modellen worden omgevormd naar de nieuwe diensten en producten. In dit onderdeel treft u daartoe een aantal voorzetten aan. Dit is een categorie die snel groeit aangezien de ontwikkelingen snel blijven gaan.

Aantal documenten: 41