Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie ih


Intentieverklaringen/Memorandum of Understanding


Dit type (voor-) overeenkomsten wordt zeer veel gebruikt in de voorbereiding van samenwerkingsconstructies, het mogelijk gezamenlijk gaan uitbrengen van offertes of in situaties waarin een klant wel alvast een signaal wil geven dat een opdracht zal worden gegund, maar dit (intern) nog niet geformaliseerd is of dat enkele zaken nog niet zijn uitonderhandeld. Partijen willen in een dergelijke situatie wel met elkaar verder, maar er is nog een toekomstige gebeurtenis noodzakelijk die ondertekening van een definitief contract mogelijk maakt. Soms wil men al aan de slag en kan men niet wachten totdat een contract is getekend. Anderzijds moet het zeker zijn dat er een grondige basis is waarop kan worden geleverd (en worden betaald). Hoewel de naam anders doet vermoeden is een intentieverklaring vaak gewoon een overeenkomst en heeft het wel degelijk rechtskracht. De mate waarin hangt onder andere sterk van de formulering af maar evenzeer van de feitelijke handelingen die plaatsvinden als gevolg van of op grond van de intentieverklaring. Met betrekking tot de benaming van dergelijke documenten. De naam zegt op zichzelf niets, het gaat puur om de inhoud van de overeenkomst. Bij een “Instruction to Proceed� wordt heel duidelijk door de opdrachtgever een signaal afgegeven dat de werkzaamheden alvast kunnen aanvangen.

Aantal documenten: 21