Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie if


Inkoopovereenkomsten


Steeds meer organisaties komen tot de conclusie dat het beter is om inkoopvoorwaarden te hanteren waarin de voorwaarden beter zijn geregeld dan in de vaak eenzijdige voorwaarden van de leverancier. Interessant is dat de inkoopvoorwaarden vaak op hun manier evenzeer eenzijdig zijn, maar de positie als klant maakt dat deze toch vaak worden geaccepteerd, zeker in het kader van aanbestedingsprocedures. Deze categorie bevat een groot aantal inkoopovereenkomsten en -voorwaarden. De insteek van deze voorwaarden is vaak dat de belangen van de inkopende partij optimaal moeten worden beschermd. Afhankelijk van de kracht en omvang van de inkopende organisatie kunnen deze voorwaarden worden gebruikt. Vaak is het zo dat voor een aantal items aanpassingen dienen te worden overeengekomen, geregeld bijvoorbeeld in het bijbehorende contract.

Aantal documenten: 48