Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie gd


Geheimhoudingsovereenkomst


Geheimhoudingsovereenkomsten worden vaak gebruikt op het moment dat nieuwe zakelijke contacten worden gelegd, bij 'voorovereenkomsten' of samenwerkingsconstructies. In deze categorie zijn diverse soorten geheimhoudingsovereenkomsten en verklaringen opgenomen. Het is van belang een variant te kiezen die goed past bij de omstandigheid die u probeert te regelen. De zwaarte van de overeenkomst komt met name tot uitdrukking in de lengte van d verplichtingen en eventuele boetes/forfaitaire schadevergoedingen die zijn opgenomen. Het is verder van belang goed te letten op de informatie die NIET onder de geheimhoudingsplicht dient te vallen. Deze omschrijving is vaak zo ruim dat het totale nut van de overeenkomst kan worden betwijfeld danwel dat deze verwordt tot niet meer dan een soort intentieverklaring.

Aantal documenten: 53