Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie dp


Distributieovereenkomsten


Dit betreft de overeenkomsten waarbij de ene partij zich verbindt de andere partij te vertegenwoordigen danwel diens produkten en diensten te verkopen in een bepaald functioneel of geografisch gebied. De meeste overeenkomsten zijn in het Engels aangezien het veelal buitenlandse bedrijven zijn die een agent of distributeur zoeken in Nederland of West Europa. De overeenkomsten betreffen met name software, diensten en apparatuur. Onderwerpen die goed geregeld moeten worden zijn de omschrijving van de gebruiksrechten, bescherming intellectuele eigendomsrechten, de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de ondersteuning. In verband met het laatste kan nog de Reseller of Value Added Reseller Agreement worden onderscheiden waarin heel duidelijk de support van de leverancier/eigenaar wordt beschreven.

Aantal documenten: 29