Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie dj


Dienstverleningsovereenkomsten


Dit onderdeel bevat overeenkomsten waarin allerlei vormen van dienstverlening worden geregeld. Dienstverlening is een ruim begrip. In de juridische praktijk omvat het allerlei werkzaamheden die een leverancier kan verrichten voor een opdrachtgever. Dit varieert van het verrichten van een aantal individuele activiteiten, zoals het implementeren van een softwarepakket tot volledige inhuur van een tijdelijke kracht. Het kunnen duurovereenkomsten zijn of individuele opdrachten met een vaste eindperiode. Vaak zal het gaan om nacalculatie trajecten maar ook vaste prijs afspraken kunnen voorkomen. Daarnaast dient bij het gebruik van de voorbeelden rekening te worden gehouden met een aantal aspecten: * zijn de modellen meer gericht op de inkoper danwel op de aanbieder (dit in verband met de hoogte van de aansprakelijkheid, de garanties en dergelijke), * is er sprake van een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis.

Aantal documenten: 43