Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie am


Arbeidsovereenkomsten en Documenten


Het arbeidsrecht is inmiddels vrij complex geworden, zowel in relatie met de werknemers als met allerlei instanties zoals de bedrijfsvereniging, ondernemingsraad, ARBO diensten en de Belastingdienst. Deze categorie bevat een veelheid van voorbeelden van arbeidsovereenkomsten, procedures, reglementen, correspondentie met instanties, verzoekschriften voor de rechtbanken en dergelijke. De categorie biedt een zeer goede basis voor het opzetten van het juridische deel van de personeelsafdeling (zoals standaardprocedures- en correspondentie) maar evenzeer een basis voor het verder optimaliseren van nieuwe concepten als het cafetariamodel en dergelijke.

Aantal documenten: 73