Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie ae


Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden zijn bedoeld om een basis te bieden voor alle leveringen en diensten van een leverancier of alle aanbestedingen van een inkopende organisatie. Het vraagstuk van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is complex (wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing, hoe moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden en dergelijke). In het algemeen is het van belang om de algemene voorwaarden zoveel mogelijk zichtbaar te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld op briefpapier, website en bijgevoegd bij offertes. Het is van belang om algemene voorwaarden te hanteren zodat bij iedere offerte of request for proposal duidelijk is onder welke voorwaarden er zaken kunnen worden gedaan. Meestal zijn de algemene voorwaarden voorwerp en uitgangspunt van onderhandeling. De algemene voorwaarden van een onderneming dienen goed te passen binnen de structuur van de organisatie en naadloos aan te sluiten bij de leveringen/diensten en/of interne werkprocedures. De algemene voorwaarden zijn dus maatwerk. Door middel van gebruik te maken van de verschillende templates die beschikbaar zijn, of te kijken naar voorwaarden van andere bedrijven kan zelf of met behulp van een adviseur een stuk maatwerk worden gemaakt. Onze ervaring is dat de algemene voorwaarden bij voorkeur door een jurist moeten worden gecontroleerd voor ingebruikname, maar dat opstelling ervan door iemand anders kan plaats vinden. Het is zelfs ten zeerste aan te bevelen dat iemand die op de hoogte is van het reilen en zeilen in de organisatie dit doet. De zich in de database bevindende stukken zijn voorbeelden, die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van eigen algemene voorwaarden.

Aantal documenten: 76