Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie ac


Acceptatie Documenten


Acceptatie is een van de belangrijkste momenten bij de uitvoering van het contract. De productie en/of levering wordt geacht te zijn voltooid en de klant geeft zijn oordeel of hij tevreden is. Daarna wordt er geacht te zijn geleverd en kan de klant alleen nog maar aanspraak maken op eventuele garantierechten. Het is dus van belang om een goede acceptatieprocedure te hebben. In de meeste contacten staat een basis acceptatie aanpak beschreven. De doelstelling van deze sectie is juist te voorzien in de documenten van uitwerking van deze algemene artikelen. In de praktijk blijkt vaak dat de juridische adviseurs zich beperken tot de algemene procedure en zich weinig bemoeien met de beschrijving en uitvoering van de procedures, het vaststellen van de acceptatie criteria en dergelijke. In dit onderdeel treft u een aantal documenten aan die hulp kunnen bieden bij het verder vormgeven van een goede acceptatieprocedure, zowel voor de klant als de leverancier van groot belang.

Aantal documenten: 4