Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie aa


Aanbestedingsdocumenten


Sinds de invoering van specifieke richtlijnen voor de overheden van de Europese Gemeenschap en vergelijkbare richtlijnen vanuit de GATT, welke beogen het aanbestedingsgedrag professioneler, eerlijker en objectiever te maken, zijn de inkoopprocessen voor de aanbestedende diensten stukken complexer geworden. Het gebruik van modellen kan helpen de structuur in de processen duidelijk te krijgen, en de aandacht voor ontwikkeling te verplaatsen naar organisatie verbetering. Deze sectie is verre van volledig maar een aantal handige voorbeelden zijn opgenomen. Voor de leveranciers, die zich op veel punten moeten conformeren aan de formele aanvragen (het Bestek) van de aanbestedende diensten is de complexiteit ook sterk toegenomen. De inhoud van deze cataegorie zal naar verwachting sterk groeien naarmate meer informatie vrijkomt en de implementatie van de richtlijnen verder vordert. Doelstelling is te komen topt de situatie waarin de totale procedure kan worden gemodelleerd met de documenten in deze database.

Extra informatie over Europese aanbestedingen

Aantal documenten: 44