Informatiepagina Modelovereenkomst


Checklist Aanbesteding Openbaar


Dit is een Checklist Europese Aanbesteding (Openbare procedure). Dit formulier dient ervoor om de inkoper te ondersteunen bij het doorlopen van een Europees aanbestedingstraject.

Aantal pagina's:    3   Prijs:    10.00
Aantal woorden:    323   Taal:    nl