Informatiepagina Modelovereenkomst


Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur


Dit is een Arbeidsovereenkomst met een Statutair Directeur. Een Statutair Directeur van een NV of BV is in veel opzichten een gewone werknemer. Toch gelden voor hem bijzondere regels, vooral wat betreft benoeming en ontslag. Met de statutair directeur van een NV of BV kan in beginsel een gewone arbeidsovereenkomst worden aangegaan. Toch heeft deze werknemer een bijzondere positie en gelden er bijzondere regels, met name ten aanzien van zijn benoeming en zijn ontslag. Benoeming geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen. Bij opzegging is geen ontslagvergunning vereist en een ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst vindt plaats bij de rechtbank in plaats van bij de kantonrechter.

Aantal pagina's:    4   Prijs:    12.50
Aantal woorden:    1592   Taal:    nl