Informatiepagina Modelovereenkomst


Aandelenoverdracht


In het geval van een aandelenoverdracht worden de aandelen van een BV of een NV overgedragen. De BV of NV krijgt dus een andere aandeelhouder. Dit betekent juridisch gezien dat het eigendom van de materiŽle vaste activa bij dezelfde rechtspersoon blijft.
Een BV of NV heeft over het algemeen naast eigendommen ook schulden. Deze schulden blijven ook bij dezelfde rechtspersoon. Er vindt dus geen eigendomsoverdracht plaats van de aan het bedrijf toebehorende zaken en geen aflossing van de schulden. Vergelijk het met de aankoop van aandelen van een beursgenoteerde onderneming, met dien verstande dat niet een beperkt aantal aandelen, maar alle aandelen worden overgedragen. De waarde van de aandelen is dus niet alleen afhankelijk van de waarde van aanwezige eigendommen, maar ook van de aanwezige schulden.
Dit document is een goed model voor een dergelijke transactie en fungeert tegelijkertijd als checklist.

Aantal pagina's:    10   Prijs:    17.50
Aantal woorden:    3106   Taal:    nl