Informatiepagina Modelovereenkomst


Aandeelhoudersovereenkomst


Zodra er twee of meer aandeelhouders zijn, is het verstandig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Ingeval van toetreding van een aandeelhouder (bijvoorbeeld bij een overdracht van aandelen of een uitgifte van aandelen) dient deze aandeelhouder ook toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst. De inhoud van de overeenkomst dient dan te worden gewijzigd. Het is dus een levend document.
In een aandeelhoudersovereenkomst kunt u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld:
  • de voorwaarden voor verkoop van de aandelen
  • de toekomstige waardebepaling van de aandelen
  • het instellen van een concurrentiebeding (afspraken over werkzaamheden bij de concurrent) na uittreding van een aandeelhouder
  • het stemgedrag van de aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders
  • de informatievoorziening tussen bestuurders en aandeelhouders
  • het instellen van een boetebeding (afspraken over een boete die kan worden opgelegd bij overtreding van gemaakte afspraken).

In de database zijn enkele varianten opgenomen.

Aantal pagina's:    4   Prijs:    10.00
Aantal woorden:    1103   Taal:    nl